عفو بین ‌الملل: آرمان‌های یک نسل کامل از دختران در افغانستان سرکوب می‌شود

تلویزیون باغی: سازمان عفو بین‌الملل گفته است که حقوق و آرمان‌های یک نسل کامل از دختران در سراسر افغانستان نادیده گرفته شده و سرکوب می‌شود. از این رو این سازمان می‌گوید که طالبان باید فورا به دختران اجازه دهند تا به مکاتب‌شان بازگردند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه، بیست‌ویکم میزان نشر شد و حاوی نظرات و خواست‌های دانش‌آموزان و معلمان زن است، با ابراز نگرانی از سرکوب شدن آرمان‌های دختران از طالبان خواسته شده است که به دختران فورا اجازه بدهند تا به مکاتب شان بازگردند.

اگنس کالامارد ، دبیرکل عفو بین‌الملل: «حقوق و آرمان‌های یک نسل کامل از دختران در سراسر افغانستان ساقط و سرکوب می‌شود.»

کالامارد افزوده است که حق تحصیل یک حق اساسی بشری است که طالبان به عنوان کسانی که اداره کشور را به دست دارند، موظف به رعایت آن هستند.

او هم‌چنان تأکید کرده است: «سیاست‌هایی که در حال حاضر توسط طالبان دنبال می‌شود تبعیض‌آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین‌المللی است.

این سازمان خاطرنشان کرده است، در حالیکه دانش‌آموزان پسر می‌توانند مکتب بروند، طالبان می‌گویند که می‌خواهند قبل از بازگشت دختران به مکاتب «محیط امن آموزش» را فراهم کنند.

در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته است که از تخصیص بودجه مناسب برای بخش آموزش در افغانستان اطمینان حاصل کنند تا مکتب‌ها بتوانند از طریق سازمان‌های غیردولتی به فعالیت خود ادامه دهند.